Predavanje: O INTERVALIH ZAUPANJA PDF Print
There are no translations available.

Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v sredo, 20. maja 2009, ob 13. uri na IBMI. Predaval bo prof. dr. Andrej Blejec z Univerze v Ljubljani, naslov predavanja pa je

O intervalih zaupanja

Intervali zaupanja so eden najpomembnejših statističnih pojmov, ki jih uporabljamo za prikaz ocen statističnih parametrov. Hkrati so intervali zaupanja tudi eden najslabše razumljenih pojmov.

Intervali zaupanja so tesno povezani s pojmoma standardne napake in vzorčne porazdelitve. Vzorčna porazdelitev ocene statističnega parametra je pojem, s katerim se od opisne statistike izbranega vzorca povzpnemo v svet statističnega sklepanja in posplošitve statistik vzorca na parametre populacije. Pri tem je eno ključnih vprašanj, kako blizu dejanski vrednosti parametra v populaciji je ocena, ki jo izvedemo iz vzorca. Pri tem nam pomaga poznavanje vzorčne porazdelitve, s pomočjo katere lahko, s standardno napako ocene, predvidimo razpršenost ocen. O natančnosti ocen in możni legi prave vrednosti parametra lahko namreč sklepamo s pomočjo standardne napake in iz nje izpeljanega intervala zaupanja.

Pojem natančnosti ocene in intervala zaupanja si bomo ogledali s pomočjo dimaničnih grafičnih simulacij. S simulacijami bomo prikazali vpliv velikosti vzorca na obliko in lego vzorčne porazdelitve, obliko vzorčne porazdelitve za različne načine ocenjevanja ter lastnosti in pomen intervalov zaupanja.