PREDAVANJE: R + LaTeX = Sweave PDF Print
There are no translations available.

Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v ponedeljek, 19.5.2008 ob 16. uri na IBMI. Predaval bo prof.dr. Andrej Blejec z Nacionalnega inštituta za biologijo, naslov predavanja pa je

R + LaTeX = Sweave

R je programsko razvojno okolje, ki je med najbolj primernimi za razvoj statističnih metod in analizo podatkov, LaTeX pa je že desetletja eno najbolj učinkovitih načinov za pisanje tehničnih in matematičnih besedil. Sweave je pripomoček, ki poveže obe okolji in omogoči še učinkovitejšo rabo obeh.

Sweave, ki ga je pred leti razvil F. Leisch in je sestavni del R, sledi metodologiji 'noweb'. Ta omogoča združitev dokumentacije in programske kode v enem samem dokumentu. V dokumentu, ki je v svoji osnovi podoben LaTeX datoteki, so združeni elementi poročila in komentarjev analiz ter deli programskih ukazov. Ti ukazi generirajo rezultate statistične analize v obliki tabel in grafov, ki so samodejno vključeni v končno besedilo poročila. Sweave tako omogoča pripravo poročil, ki ustrezajo sodobni zahtevi 'ponovljivega raziskovanja' (reproducible research): uporabljene analize so skupaj s komentarji sestavni del ene same datoteke, s katero dokumentiramo potek analize.

V predavanju si bomo s pomočjo primerov ogledali osnovne lastnosti uporabe Sweave. Predstavljeni bodo tudi praktični napotki, ki naj bi zadostovali za začetek uporabe tega učinkovitega sistema za pripravo poročil in dokumentiranja statističnih analiz z uporabo R.