Predavanje: EKONOMETRIJA - HETEROSKEDASTIČNOST PDF Print
There are no translations available.

V okviru biostatističnega centra bo v torek, 15.4.2008, ob 16. uri na IBMI predaval prof.dr. Lovrenc Pfajfar z Ekonomske fakultete v Ljubljani, naslov predavanja pa je

EKONOMETRIJA - HETEROSKEDASTIČNOST

Na srečanju bo najprej na kratko predstavljen nastanek nove discipline v ekonomiji – ekonometrije (zakaj, kdaj, kdo) in njeno področje raziskovanja. Njeno temeljno raziskovalno orodje je model multiple regresije, ki je tudi podlaga za oblikovanje številnih novih ekonometričnih metod in postopkov.

Preverjanje številnih zakonitosti v ekonomiji (in tudi v zdravstvu) temelji na presečnih podatkih. Ti so pogosto izpostavljeni vplivom heteroskedastičnosti. Zato bo pojasnjeno bistvo heteroskedastičnosti in kakšne so njene posledice na ocenjevanje regresijskih modelov. Prikazano bo nekaj osnovnih metod in postopkov, ki jih je razvila ekonometrija za odkrivanje in odpravljanje heteroskedastičnosti in to z namenom, da bi bile ocene parametrov regresijskih modelov ne le nepristranske, temveč tudi čimbolj učinkovite.