Predavanje: STATISTIKA V PROIZVODNEM IN STORITVENEM OKOLJU PDF Print
There are no translations available.

Naslednje predavanje v okviru Biostatističnega centra bo v torek, 11.3. 2008, ob 14. uri, na IBMI. Predaval bo dr. Borut Pretnar, naslov predavanja pa je

STATISTIKA V PROIZVODNEM IN STORITVENEM OKOLJU

Predavanje v zelo strnjeni obliki podaja pregled statističnih metod in pristopov v poslovnem, t.j. proizvodnem in storitvenem okolju. Glavni poudarek bo na tradicionalno osrednjem področju, t. j. na statističnem obvladovanju procesov, ki je z uvajanjem poslovno-organizacijskih standardov serije ISO 9000 pridobilo na pomenu. Omenjena pa bodo tudi druga področja, posebej načrtovanje poskusov s primeri iz prakse. Predavanje bo dopolnjeno s komentarjem o vlogi in pomenu tovrstne statistike v Sloveniji in o njeni standardizaciji in terminologiji.