PREDAVANJE: Registrski popis 2011 - nov razvojni dosežek slovenske statistike PDF Print
There are no translations available.

V okviru biostatističnega centra bo 15.6.2011 predaval mag. Danilo Dolenc s Statističnega urada RS.

REGISTRSKI POPIS 2011 - nov razvojni dosežek slovenske statistike

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2011, ki se že izvaja, je prvi popis v Sloveniji, pri katerem ne bo terenskega popisovanja. Statistični urad bo vse popisne vsebine pridobil s povezovanjem podatkov iz že obstoječih administrativnih in statističnih virov podatkov. Skupaj bo uporabljenih okrog 20 različnih virov podatkov. Za izvedbo registrskega popisa je bilo treba spremeniti metodologijo ter prilagoditi statistični proces in informacijsko podporo. Poleg osnovnih značilnosti registrskega popisa (z vidika prednosti oz slabosti take popisne metode) bo osnovni poudarek pri predstavitvi na metodoloških razlikah med administrativnimi oz. statističnimi koncepti (predvsem na primeru gospodinjstev) ter statističnem procesu urejanja podatkov, kjer smo morali upoštevati postopnost izvajanja statističnih procesov, iskati ravnovesje med popolno avtomatizacijo statističnih procesov ter kakovostjo podatkov ter zagotoviti ponovljivost procesov in sledljivosti vseh sprememb podatkov v statističnem procesu od vhoda do končne podatkovne baze.