PREDAVANJE: Uporaba lokalne opisne statistike pri segmentaciji magnetno resonančnih slik možganov PDF Print
There are no translations available.

V okviru biostatističnega centra bo 14.2.2012 predaval dr. Andrej Vovk iz Univerze v Ljubljani.

Uporaba lokalne opisne statistike pri segmentaciji magnetno resonančnih slik možganov

Osnovna naloga slikanja z MR je razmejevanje tkiv in nato analiza odstopanja od normalnosti. Kljub navidezni enostavnosti razmejevanja je razvoj segmentacijskih algoritmov zaradi napak snemanja in različnosti normalnih struktur možganov, zelo aktivno področje. Najboljše rezultate dajejo metode, ki z uporabo predhodno izračunanih anatomskih atlasov, zagotavljajo apriori informacije o prostorski razporeditvi vrst tkiv. Toda pri teh metodah je potrebna poravnava atlasov, ki so izračunani kot povprečje več zdravih možganov. Proces poravnave pa je zopet občutljiv tako na napake snemanja kot na ujemanje normalnih struktur možganov.

Opisal bom pristop generiranja atlasov verjetnosti tkiv, ki informacijo o prostorski razporeditvi tkiv normalnih možganov uporabi preko lokalnih opisnih statistik. S tem proces poravnave ni potreben.

 

Prosojnice: PDF