PREDAVANJE: Kvaliteta podatkov v anketah, 20. 11. 2012 PDF Print
There are no translations available.

 

Biostatistični center vabi na predavanje

Kvaliteta podatkov v anketah

ki bo v torek, 20. 11. 2012, ob 13. uri na IBMI. Predavala bo doc. dr. Katja Lozar Manfreda s Fakultete za družbene vede (Univerza v Ljubljani).

 

Kvaliteta anketnih podatkov je bistveni pogoj za uporabo anketnih podatkov, kjer skušamo na osnovi podatkov, zbranih na vzorcu, sklepati o lastnostnih celotne populacije. Obstaja več definicij kvalitete anketnih podatkov, odvisno od namena in področja njihove uporabe. Ena od splošno uporabljenih teorij se ukvarja z vzroki anketnih napak. Gre za teorijo o celotni anketni napaki (angl. total survey error), ki med najpomembnejše vzroke anketnih napak šteje vzorčenje, nepokritje, neodgovore, merjenje in procesiranje. Na predavanju bo predstavljena omenjena teorija, nato pa bo pristop k obravnavi anketnih napak prikazan na nekaj praktičnih primerih, ki smo jih obravnavali na Centru za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede.