Magistrski program Uporabna statistika PDF Print
There are no translations available.

Vljudno vabljeni na vpis prve generacije študentov študijskega programa Uporabna Statistika.

Kandidati se morajo na študij prijaviti najkasneje do 1.9.2013 na sedežu Fakultete za elektrotehniko (FE)
Vpis bo potekal konec septembra 2013.

Informacije o programu najdete na http://stat.uni-lj.si/.

 

Merila za vpis

Na študij se lahko vpišejo diplomanti 1. stopnje katerekoli smeri. Vpišejo se lahko tudi diplomanti tujih univerz z enakovredno predhodno pridobljeno izobrazbo.

 

Študij je pravi za vas, če

  • imate veselje do predstavitve in analize podatkov
  • želite zelo raznoliko delo, ki nenehno postavlja nove izzive
  • bi radi kot statistik sodelovali s strokovnjaki najrazličnejših področij

 

Pridobljena znanja

Program študentu omogoča obvladanje statistične metodologije na izbranem področju, ga opremlja s poglobljenim razumevanjem statističnega sklepanja in mu nudi vrsto praktičnih znanj, ki mu bodo omogočila neposredno vključitev v delo v gospodarstvu oziroma javni sferi.

Diplomant bo obvladal statistični način razmišljanja in bo usposobljen za samostojno opravljanje vseh stopenj kakovostne statistične analize na izbranem področju, od načrtovanja raziskave do dela s podatki, izbire ustrezne metodologije in interpretacije. S pomočjo osvojenih temeljnih znanj statistike bo sposoben svoje znanje razširjati z novimi oziroma alternativnimi pristopi in črpati ideje iz sorodnih problemov. Pri svojem delu si bo pomagal z zahtevnimi informacijskimi oz. programskimi orodji za urejanje in analizo podatkov ter predstavitev rezultatov.