PREDAVANJE: Šibke instrumentalne spremenljivke v regresijskih modelih PDF Print
There are no translations available.

Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v sredo, 15.5.2013, ob 13:00 uri na IBMI. Predaval bo mag. Velimir Bole z Ekonomskega inštituta pravne fakultete v Ljubljani.

Šibke instrumentalne spremenljivke v regresijskih modelih – ilustracija na velikem vzorcu evropskih podjetij


Velimir Bole, Ekonomski inštitut pravne fakultete v Ljubljani

V regresijskih modelih kvaliteto cenilk zelo poslabša modelska endogenost (koreliranost pojasnjevalnih spremenljivk s slučajno motnjo). Pri ocenjevanju ekonometričnih modelov je endogenost ena od ključnih težav. Zaradi nje so običajne cenilke parametrov v regresijskih modelih (na primer OLS , GLS) pristrane in nedosledne. Težavo se rešuje z instrumentalnimi spremenljivkami. Običajne instrumentalne cenilke (na primer, TSLS, LIML, k-cenilke) so uspešne v primeru »dovolj pohlevne« endogenosti in »močnih« instrumentov. Torej instrumentov, ki so, po eni strani, »zanemarljivo« korelirani z motnjo ali pa sploh fiksni (nestohastični) in, po drugi strani, močno korelirani s pojasnjevalnimi spremenljivkami. V nasprotnem primeru je, navkljub instrumentalizaciji, domet statističnega sklepanja drastično zmanjšan. V primeru šibkih instrumentov je vprašljiva že doslednost instrumentaliziranih cenilk, normalna aproksimacija velikih vzorcev pa je neuporabna celo v primeru zelo pohlevne porazdelitve modelske slučajne motnje (opazovanja so normalna, homoskedastična in neodvisna). Statistično sklepanje lahko izboljša analiza asimpotične porazdelitve pri konstantnem deležu instrumentov v vzorcu ali pa analiza asimpotične porazdelitve v okolici šibkih instrumentov ter nekateri (za šibkost instrumentov robustni) podobnostni testi. Statistično obvladovanje težav pri šibkih instrumentih je prikazano na modelu dolga velikega vzorca evropskih podjetij.