PREDAVANJE: Algoritem naprejšnjega iskanja in potrjevalna faktorska analiza PDF Print
There are no translations available.

Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v četrtek, 20.6.2013, ob 13:00 uri na IBMI. Predaval bo Aleš Toman s Fakultete za matematiko in fiziko

Algoritem naprejšnjega iskanja in potrjevalna faktorska analiza


Algoritem naprejšnjega iskanja je (grafična) metoda za preiskovanje podatkov in robustno ocenjevanje parametrov. Z njim identificiramo tiste enote v vzorcu, ki imajo nesorazmerno močan vpliv na nadaljnje statistično sklepanje.
Pri ocenjevanju modela potrjevalne faktorske analize lahko algoritem uporabimo na tri načine:
1. ob pregledovanju podatkov poiščemo enote, ki najbolj odstopajo od večine podatkov,
2. poiščemo enote, ki imajo nesorazmerno močan vpliv na oceno kovariančne matrike,
3. ob ocenjevanju modela poiščemo enote, ki imajo nesorazmeren vpliv na ocene parametrov.
Strukturo in delovanje algoritma si bomo pogledali na enostavnem zgledu.