Vpis v magistrski program Uporabna statistika PDF Print
There are no translations available.

V študijskem letu 2013/14 je prvič razpisan izredni magistrski program Uporabna statistika.  Program je namenjen študentom vseh smeri.  Na programu poučujejo strokovnjaki, ki obvladajo tako temeljna znanja iz statistične teorije kot tudi statistična znanja, ki so specifična za posamezna področja uporabe statistike. Študentu omogoča obvladanje statistične metodologije na izbranem področju, ga opremi s poglobljenim razumevanjem statističnega sklepanja in mu nudil vrsto praktičnih znanj, ki mu bodo omogočila neposredno vključitev v delo.  Hkrati program zagotavlja tudi dovolj temeljnih znanj teoretične statistike, da bo diplomant lahko samostojno razširil svoje kompetence na nova področja statistike. Na voljo so naslednji moduli: Biostatistika, Družboslovna statistika, Ekonomska in poslovna statistika, Tehniška statistika, Uradna statistika.
Več informacij na http://stat.uni-lj.si/.