PREDAVANJE: Aplikacije ocenjevanja zanesljivosti in razlage regresijskih napovedi v strojnem učenju PDF Print
There are no translations available.

Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v torek, 28.1.2014, ob 13:00 uri na IBMI. Predaval bo doc. dr. Zoran Bosnić s Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani.

Aplikacije ocenjevanja zanesljivosti in razlage regresijskih napovedi v strojnem učenju


Na področju sistemov za podporo odločanju obstaja vprašanje zanesljivosti računalniško izračunanih napovedi, ko imamo opravka z rizično-občutljivimi domenami, kot so zdravstvo, finance ali industrija. Napačne napovedi odločitvenih modelov lahko na teh področjih vodijo do posledic, ki imajo lahko visoko strokovno ali denarno ceno. Za obvladovanje zanesljivosti napovedi in razumevanje odločitvenih modelov sta bili razviti dve metodologiji: (1) metodologija ocenjevanja zanesljivosti posameznih regresijskih napovedi; in (2) metodologija razlage napovedi in modelov. Obe metodologiji sta neodvisni od posameznih regresijskih modelov, uporabljanih na področju strojnega učenja (npr. linearna regresija, regresijska drevesa in nevronske mreže) in omogočata večanje zaupanja v sisteme za podporo odločanju ter širitev domenskega znanja. V predavanju bo predstavljena množica aplikacij s področja uporabe teh dveh metodologij.