PREDAVANJE: Meta analiza rezultatov kliničnih raziskav o učinkovitosti in varnosti zdravil PDF Print
There are no translations available.

V okviru biostatističnega centra bo v torek, 25.3.2014, ob 13.00 na IBMI predaval doc. dr. Igor Locatelli s Katedre za socialno farmacijo, Fakultete za farmacijo, Univerza v Ljubljani.

Meta analiza rezultatov kliničnih raziskav o učinkovitosti in varnosti zdravil

Sistematični pregledi in meta analize učinkovitosti in varnosti zdravil so bistveni elementi medicine, podprte z dokazi. S spodbujanjem raziskovalne dejavnosti v klinični praksi, se število kliničnih raziskav skokovito povečuje, posledično narašča tudi število raziskav z meta analizami, ki primerjajo rezultate med seboj podobnih kliničnih raziskav. Na predavanju bo predstavljen koncept meta analize v povezavi z vrednotenjem velikosti učinka (ang. effect size) ter statistični modeli/metode, ki so bili razviti na področju meta analize; model stalnega učinka, model naključnih učinkov (DerSimonian-Lairdina metoda), model posredne primerjave (Bucherjeva metoda) ter model mešanih učinkov oz. model mrežne meta analize. Prikazan bo pomen homogenosti raziskav vključenih v meta analizo ter načini grafičnih predstavitev rezultatov meta analize s poudarkom na drevesnem (ang. forest plot) in lijakastem diagramu (ang. funnel plot). Na koncu se bomo dotaknili vloge Bayesovskega pristopa v meta analizi.