22. redna skupščina Statističnega društva Slovenije PDF Print
There are no translations available.

22. REDNA SKUPŠČINA Statističnega društva Slovenije bo v sredo, 26. marca 2014, v sejni sobi (tretje nadstropje, št. sejne sobe 3-059) Statističnega urada Republike Slovenije, Litostrojska cesta 54, Ljubljana z začetkom ob 14.00 uri.

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Predavanje »Statistika (je) za vsakogar« (Andrej Blejec)
2. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3. Poročilo predsednika in nadzornega odbora
4. Obravnava finančnega poročila za leto 2013
5. Poročilo o aktivnostih: AS2013 (Blejec), Brdo 2013 (Ružić), Mladi statistiki (Ferligoj), ESRAF (Ferligoj), V6 (Blejec), Metodološki Zvezki (Lusa), magisterski študij (Ferligoj), doktorski študij (Stare)
6. Razprava o poročilih
7. Program dela društva za leto 2014
8. Splošna razprava in sprejem sklepov skupščine
9. Razno