PREDAVANJE: Uporaba različnih informacijskih virov pri ocenjevanju znanstvene odličnosti PDF Print
There are no translations available.

Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v petek, 19. 12. 2014, ob 12.00 na IBMI. Predaval bo prof. dr. Primož Južnič.

 

Uporaba različnih informacijskih virov pri ocenjevanju znanstvene odličnosti

 

Zagotovo ni družbene dejavnosti, ki bila tako odvisna od informacijskih virov, kot je znanstveno raziskovanje. Informacijski viri v znanosti imajo dvojen pomen:

  1. so osnova znanstvenega informiranja in komuniciranja
  2. igrajo ključno vlogo v sistemih ocenjevanja znanstvene odličnosti in odmevnosti.

Evalvacija raziskovanja je postala pomembna naloga upravljalcev raziskovalne dejavnosti in nosilcev raziskovalne politike. V Sloveniji ta poteka s pomočjo sistemov SICRIS in COBISS.
Govorili bomo o različnih primerjavah, ki jih lahko naredimo na osnovi teh podatkov in podatkov iz mednarodnih bibliografskih baz:

  • Primerjava ekspertnih ocen in bibliometrijskih indikatorjev pri izbiri projektov za financiranje.
  • Primerjava WoS in SCOPUS.
  • Primerjava različnih meril, zasnovanih na citiranju (JIF, SNIP, SJR, H-indeks)