PREDAVANJE: Uvod v načrtovanje kliničnih raziskav PDF Print
There are no translations available.

Naslednje predavanje v okviru biostatističnega centra bo v ponedeljek, 9. 2. 2015, ob 12.00 na IBMI. Predavala bo asist. dr. Nataša Kejžar.

 

Javno preizkusno predavanje Uvod v načrtovanje kliničnih raziskav

 

Klinične raziskave se v grobem delijo na opazovalne in eksperimentalne študije. Obe vrsti bomo razdelili še podrobneje in jih ponazorili s primeri iz medicine.

Pomemben vidik pri načrtovanju kliničnih raziskav je računanje velikosti vzorca. Če je vključenih premalo bolnikov, je malo verjetno, da bomo lahko razločili pravi klinični učinek od naključne razpršenosti vzorčnih vrednosti, prevelik vzorec pa, ob nepotrebnem trošenju, lahko pomeni tudi, da je bilo več bolnikov deležnih manj učinkovite oskrbe, kot bi jo dobili sicer.

Pogledali si bomo, kaj vse moramo vedeti, da lahko za neko klinično raziskavo izračunamo velikost vzorca in to pokazali na primeru.