23. REDNA SKUPŠČINA Statističnega društva Slovenije PDF Print
There are no translations available.

Člane vabimo na 23. REDNO SKUPŠČINO Statističnega društva Slovenije bo v ponedeljek, 23. marca 2015 v sejni sobi (tretje nadstropje, št. sejne sobe 3-059) Statističnega urada Republike Slovenije, Litostrojska cesta 54, Ljubljana z začetkom ob 14.00 uri.

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Predavanje »Razvrščanje geografskih enot« (Anuška Ferligoj)
2. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3. Poročilo predsednika in nadzornega odbora
4. Obravnava finančnega poročila za leto 2014
5. Poročilo o aktivnostih: AS2014 (Blejec), Brdo 2014 (Ružić), Mladi statistiki (Ferligoj), V6, Conference of European Statistics Stakeholders (Blejec), Metodološki Zvezki (Lusa), magistrski in doktorski študij (Ferligoj)
6. Razprava o poročilih
7. Program dela društva za leto 2015
8. Splošna razprava in sprejem sklepov skupščine
9. Razno