Podeljena priznanja Statističnega društva za leto 2015 PDF Print
There are no translations available.

Priznanja Statističnega društva Slovenije v letu 2015 so prejeli:

1. Blejčevo priznanje Statističnega društva Slovenije je prejela mag. Irena Križman.

2. Častna članica Statističnega društva Slovenije je postala prof. dr. Lynne Billard.

3. Priznanje za odličnost statističnega poročanja v medijih so prejeli snovalci bloga Udomačena statistika.


 

Z leve: Ana Slavec, prof. dr. Andrej Blejec, mag. Irena Križman.

Foto: dr. Mojca Vizjak Pavšič / 8.12.2015

 

Blejčevo priznanje Statističnega društva Slovenije prejme:

Mag. Irena Križman, podpredsednica Mednarodnega statističnega inštituta, je s slovenskim statističnim uradom »preživela« skoraj okroglih 40 let, zadnjih deset let pred upokojitvijo (v avgustu leta 2013) pa je bila dva mandata njegova generalna direktorica. Pred tem je bila šestnajst let namestnica generalnega direktorja SURS. V tem obdobju se je v slovenski državni statistiki zgodilo največ sprememb in je bil morda dosežen največji izmerljivi napredek, in prav v tem času je mag. Irena Križman s svojo vizijo o sodobni nacionalni statistiki bistveno sovplivala na njen razvoj. V obeh mandatih njenega vodenja je Statistični urad RS deloval po naslednjih smernicah: nadaljnji razvoj napredne registrsko usmerjene statistike, racionalnost pri zbiranju podatkov, naklonjen odnos do potreb uporabnikov – v slovenskem okolju, v evropski skupnosti in v širšem mednarodnem okolju. Mag. Irena Križman je tako v veliki meri zaslužna, da se je slovenska državna statistika razvila v to, kar je danes: v sodobno, ugledno, prepoznavno ustanovo, umeščeno v mednarodno statistično okolje, verodostojno v slovenski javnosti in v mednarodni statistični skupnosti; oris življenjepisa z bibliografijo pritrjuje utemeljenosti podelitve tega priznanja.Častna članica Statističnega društva Slovenije je:

Prof. dr. Lynne Billard, z Univerze Georgia, v Združenih državah Amerike, sodi med najuglednejše statistike v svetu. Najpomembnejša področja njenega znanstvenega dela so analiza simbolnih podatkov, časovne vrste, epidemiologija in statistično sklepanje. Objavila je okrog 200 znanstvenih del v najuglednejših znanstvenih revijah in osem knjig kot avtorica ali soavtorica. Zaradi njenih dosežkov na področju statistike in njene interdisciplinarnosti ter posledično izjemnega ugleda med stanovskimi kolegi so ji bili zaupani najpomembnejši vodstveni položaji v svetovnih statističnih združenjih; bila je predsednica International Biometric Society (1994 in 1995) in predsednica American Statistical Association (1996). Prof. dr. Billard je zelo vpeta v slovensko statistično delovanje, s sodelovanjem na statističnih konferencah in v okviru univerzitetnih študijskih programov statistike Univerze v Ljubljani. Zelo se zavzema za večjo vlogo žensk v znanosti, še posebej na področju statistike. Za svoje znanstveno delo je prejela številne ugledne nagrade.Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih Statističnega društva Slovenije prejmejo:

Snovalci bloga Udomačena statistika so študentje interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika. V začetku leta 2013, to je v mednarodnem letu statistike, so z namenom spodbujanja širjenja poznavanja statistike med splošno javnostjo postavili blog. Pobudnica je bila Marija Paladin, pridružili pa so se ji Ana Slavec, ki je v imenu skupine prevzela priznanje, Črt Ahlin, Roman Luštrik, Anže Sendelbah, Katarina Košmrlj in Nina Lukan. Njihov cilj je bil poudariti pomen statistike kot znanosti in stroke ter širiti zavedanje o njeni moči in vplivu, s poudarkom na korektnih uporabah in interpretacijah rezultatov statističnih analiz. Avtorji prispevkov na blogu predstavljajo uporabo statistike in njenih metod na konkretnih primerih in raziskavah. Opozarjajo pa tudi na pomanjkljivosti pri uporabi statistike in pri navajanju podatkov v medijih. Udomačena statistika poleg objav na blogu na naslovu www.udomacenastatistika.wordpress.comše zelo aktivno širi informacije o statistiki in komunicira z bralci na družbenih omrežjih Facebook in Twitter – avtorji in aktivnosti Udomačene statistike so podrobneje predstavljeni v utemeljitvi predloga za podelitev tega priznanja.