24. REDNA SKUPŠČINA Statističnega društva Slovenije, 23. 3. 2016 PDF Print
There are no translations available.

Člane vabimo na 24. REDNO SKUPŠČINO Statističnega društva Slovenije, ki bo v sredo, 23. marca 2016 v sejni sobi (tretje nadstropje, št. sejne sobe 3-059) Statističnega urada Republike Slovenije, Litostrojska cesta 54, Ljubljana z začetkom ob 14.00 uri.

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Predavanje »predstavitev aplikacije STAGE« (Igor Kuzma)
2. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
3. Poročilo predsednika in nadzornega odbora
4. Obravnava finančnega poročila za leto 2015
5. Poročilo o aktivnostih: AS2015 (Blejec), Brdo 2015 (Ružić), Mladi statistiki (Ferligoj), Metodološki Zvezki (Lusa), magistrski in doktorski študij (Ferligoj)
6. Razprava o poročilih
7. Priprava na volilno skupščino v mesecu aprilu
8. Splošna razprava in sprejem sklepov skupščine
9. Razno