25. VOLILNA SKUPŠČINA, 17. 5. 2016 PDF Print
There are no translations available.

Člane vabimo na 25. VOLILNO SKUPŠČINO Statističnega društva Slovenije, ki bo v torek, 17. maja 2016 v sejni sobi (tretje nadstropje, št. sejne sobe 3-059) Statističnega urada Republike Slovenije, Litostrojska cesta 54, Ljubljana z začetkom ob 15.00 uri.

PREDLAGANI DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in volilne komisije.
2. Razrešitev Izvršnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora ter volitve novega Izvršnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora.
3. Razglasitev rezultatov volitev novega Izvršnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora.
4. Splošna razprava in sprejem sklepov skupščine.
5. Razno.