26. REDNA SKUPŠČINA Statističnega društva Slovenije, 27. 3. 2017 PDF Print
There are no translations available.

Člane vabimo na 26. REDNO SKUPŠČINO Statističnega društva Slovenije, ki bo v ponedeljek, 27. marca 2017, na Statističnem uradu Republike Slovenije, Litostrojska cesta 54, Ljubljana z začetkom ob 14.00 uri.

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2. Predavanje »Big Data na SURS-u« (Črt Grahonja)
3. Poročilo predsednika in nadzornega odbora
4. Finančno poročilo za leto 2016 (Bogdan Grmek)
5. Poročilo o aktivnostih društva:
- AS2016 (Andrej Blejec),
- Statistični dan 2016 (Genovefa Ružić),
- Mladi statistiki (Andrej Blejec),
- Metodološki zvezki (Valentina Hlebec),
- Magistrski in doktorski študij (Janez Stare)
6. Razprava in sprejem sklepov skupščine
7. Razno