PREDAVANJE: Primerjava metod razvrščanja znanstvenih publikacij na podlagi sklicevanj, 29.3.2017 PDF Print
There are no translations available.

Vabljeni na predavanje v okviru biostatističnega centra dne 29. 3. 2017, ob 13.00 na IBMI.

Predaval bo doc. dr. Lovro Šubelj.


Primerjava metod razvrščanja znanstvenih publikacij na podlagi sklicevanj

Obstaja obsežna literatura na temo razbitij grafov in odkrivanja skupnosti v omrežjih. Ta literatura proučuje metode razvrščanja vozlišč omrežja v skupine ali gruče tako, da so vozlišča posamezne skupine razmeroma močno povezana med seboj. Vendar pa literatura ne podaja jasnega odgovora, katere metode se najbolje obnesejo v praksi.

V tem predavanju primerjamo metode razvrščanja v specifičnem primeru. Zanima nas razvrščanje znanstvenih publikacij v skupine na podlagi neposrednih sklicevanj ter pričakujemo, da vsaka skupina predstavlja množico publikacij, ki so med seboj tematsko povezane. V ta namen primerjamo učinkovitost metod razvrščanja nad omrežji sklicevanj, zbranimi iz bibliografske baze Web of Science.

Najprej izvedemo direktno primerjavo razvrstitev dobljenih z uporabo različnih metod. Izkaže se, da je kljub velikemu številu obravnavanih metod le-te moč razdeliti v zgolj manjše število resnično različnih razredov. Nato primerjamo standardne statistične lastnosti razvrščanj s poudarkom na lastnostih, ki so posebnega pomena v primeru omrežij sklicevanj med publikacijami. Nazadnje z namenom globljega razumevanja razlik med metodami opravimo tudi ekspertno oceno razvrščanj publikacij na področju Library & information science.

Ker se nobena od obravnavanih metod razvrščanja ne obnese popolnoma zadovoljivo po vseh želenih kriterijih, predstavimo prednosti in slabosti različnih metod ter izpostavimo metode, ki predstavljajo razumen kompromis med različnimi kriteriji.

Skupno delo z Neesom Janom van Eckom in Ludom Waltmanom iz Univerze Leiden.