Rezultati razpisa Novi statistični pristopi in izvirne uporabe statistike PDF Print
There are no translations available.

Ob 40-letnici delovanja statističnega društva smo razpisali natečaj za najboljše raziskovalne dosežke mladih statistikov z naslovom Novi statistični pristopi in izvirne uporabe statistike.

Prejete predstavitve so bile vse visoke kakovosti. Ocenjevalna komisija pa je med vsemi izbrala 3, ki so po njenem mnenju še dodatno izstopali.

To so:

Klemen Pavlič

Prispevek razumljivo prikaže raziskovalni problem in nazorno predstavi izvirnost, to je nov pristop k ocenjevanju preživetja s pomočjo psevdo vrednosti, ki temelji na manj predpostavkah od obstoječih, je uporaben na zveznih in diskretnih podatkih ter omogoča nesporno interpretacijo.

Marjan Cugmas

Prispevek z uvedbo novega algoritma generiranja omrežij, ki upošteva vse ali le določene tipe triad, dokaže, da lahko določena globalna struktura omrežja nastane pod vplivom določenih mehanizmov, ki so neodvisni od lastnosti enot. Problem in rešitev sta podana pregledno, temeljito in jasno in tako vsakomur ponujata poučen vpogled v globalne strukture omrežij.

Damjan Manevski

Prispevek na jasen in razumljiv način prikazuje pomembno izboljšavo pri računanju intervalov zaupanja za statistiko, ki se uporablja pri Mann-Whitney testu. Komisija je še posebej vesela, da lahko nagrado podeli mlademu statistiku, ki še obiskuje magistrski program Uporabna statistika.

 

Vsem nagrejencem iskreno čestitamo!