RAZPIS: Priznanja Statističnega društva Slovenije za leto 2018 PDF Print
There are no translations available.

Pozdravljeni

Statistično društvo Slovenije (SdS) objavlja razpis za Priznanja Statističnega društva Slovenije za leto 2018.

Društvo podeljuje priznanja, ki se imenujejo po Marijanu Blejcu, enemu od začetnikov moderne statistike v Sloveniji.
Priznanja so opredeljena v 2. členu Pravilnika o podeljevanju priznanj SdS.

Blejčevo priznanje je strokovno priznanje, ki se podeli članu SdS za vrhunske dosežke na področju statistike na znanstveno - raziskovalnem področju ali pedagoškem področju ter področju uradne statistike, s katerimi je pomembno prispeval k razvoju statistike v slovenskem in mednarodnem prostoru.
To priznanje se podeli tudi za uspešen prenos znanstveno - raziskovalnih izsledkov v prakso.

Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih za preteklo leto je priznanje, ki se podeli novinarju ali drugemu poročevalcu, ki v medijih strokovno pravilno poroča o statistiki ali uporabi statistiko na način, ki presega običajno raven. Priznanje se lahko podeli tudi za medijsko poročanje o statistiki, ki prispeva k večjemu ugledu statistične stroke v najširši javnosti. Priznanje se lahko podeli tudi organizaciji ali skupini posameznikov.

Naziv častnega člana se podeli članu Društva za izjemne dosežke na področju statistike, izjemne zasluge za razvoj statistike ter za izjemne zasluge za razvoj in dejavnost društva. Častno članstvo se lahko podeli tudi uglednim znanstvenikom in strokovnjakom iz Slovenije ali tujine, za izjemen prispevek k razvoju statistike v Republiki Sloveniji.

Predloge za podelitev društvenih priznanj lahko podajo posamezni člani Društva.
Predlog za podelitev Blejčevega priznanja mora vsebovati: izpolnjen obrazec, strokovno utemeljitev predloga in dosežkov, ki so predlagani za nagrado, življenjepis kandidata, bibliografijo kandidata ali drugo strokovno dokumentacijo.

Predlog za podelitev Priznanja odličnosti statističnega poročanja v medijih mora vsebovati: izpolnjen obrazec, utemeljitev predloga, življenjepis kandidata, dokumentacijo (članki, tiskani ali AV mediji ipd), ki je osnova za utemeljitev predloga.

Predlog za podelitev Naziva častnega člana Društva mora vsebovati:  izpolnjen obrazec, utemeljitev predloga, življenjepis kandidata.

Obrazec za prijavo, Pravilnik o podeljevanju priznanj in druge informacije o nagradah SdS najdete na spletnih straneh društva: http: //www.stat-d.si/ (Meni Aktivnosti -> Priznanja).  Prijave oddajte do 4. septembra 2018 na naslov: Statistični društvo Slovenije, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana  s pripisom: "Za: Odbor za društvena priznanja".

Razpis za Priznanja Statističnega društva Slovenije za leto 2018.