Predstavitev raziskave in podatkovne zbirke SHARE, 18. 12. 2018 PDF Print
There are no translations available.

Naslov dogodka: Predstavitev raziskave in podatkovne zbirke SHARE

Datum dogodka: torek, 18. december 2018 - 13:00
Lokacija predavanja: IBMI
Predavatelja: doc. dr. Andrej Srakar in mag. Sonja Uršič, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Inštitut za ekonomska raziskovanja kot nacionalni koordinator raziskave SHARE za Slovenijo vas vabi na predstavitev raziskave SHARE – vseevropske raziskave o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi in njene mednarodno priznane, bogate podatkovne zbirke.
Podatkovna zbirka raziskave SHARE je panelna, interdisciplinarna mednarodna baza mikropodatkov o zdravju, socialno-ekonomskem položaju, socialnih in družinskih omrežjih več kot 120.000 posameznikov, starejših od 50 let, iz 27 evropskih držav in Izraela. Z izgrajevanjem infrastrukture mikropodatkov, potrebnih za razumevanje procesa staranja posameznika in družbe, postavlja znanstveno podlago za empirično raziskovanje procesa staranja mnogim vedam: demografiji, ekonomiji, medicini, gerontologiji in sociologiji. Vključuje tudi podatke o pokojnih anketirancih in njihovem zadnjem letu življenja ter tako omogoča tudi analizo preživetja.

Podatki raziskave SHARE so brezplačno dostopni vsem raziskovalcem in študentom, ki zanje zaprosijo. Danes SHARE velja za enega najboljših in najpogosteje uporabljenih virov podatkov o staranju v Evropi. Podatke uporablja že več kot 8,000 znanstvenikov po vsem svetu, izdanih pa je bilo že prek 2,200 znanstvenih člankov in drugih podobnih publikacij z uporabo te podatkovne baze. Podatki SHARE so tudi odlična baza za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog.

Več o raziskavi najdete na nacionalni spletni strani raziskave SHARE ali na mednarodni spletni strani raziskave

Na predstavitvi boste dobili osnovne informacije o raziskavi SHARE, o vsebini podatkovne zbirke SHARE ter o dostopu do podatkov in metodološki dokumentaciji, ki je na voljo za delo s podatki. Ob koncu bodo predstavljeni nekateri raziskovalni rezultati z uporabo podatkov SHARE.