PREDAVANJE: Analiza vsebine poslanstev javnih zdravstvenih zavodov, 28. 1. 2019 PDF Print
There are no translations available.

Naslov dogodka: Analiza vsebine poslanstev javnih zdravstvenih zavodov

Datum dogodka: ponedeljek, 28. januar 2019 - 10:30
Lokacija predavanja: IBMI
Predavatelj: izr. prof. Kristijan Breznik, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje

Poslanstvo v teoriji opredeljuje namen oziroma smisel obstoja organizacije in je tesno povezano z njenimi vrednotami. Na srečanju bomo predstavili statistične metode, ki smo jih uporabili pri analizi vsebine poslanstev javnih zdravstvenih zavodov (bolnišnic in zdravstvenih domov) Republike Slovenije. S pomočjo rudarjenja besedila smo najprej iz vsebine izluščili ključne besede in jih z uporabo faktorske analize razporedili v dimenzije. Ključne besede v poslanstvih zdravstvenih zavodov lahko nadalje zapišemo v matriko in na problem gledamo tudi s stališča dvovrstnih omrežij. Z množenjem take matrike in njej transponirane matrike dobimo enovrstno omrežje ključnih besed (z relacijo so-pojavnost v zdravstvenih zavodih) in/ali enovrstno omrežje zdravstvenih zavodov (z relacijo so-pojavnost ključnih besed). Na predavanju bomo predstavili rezultate analize obeh omrežij po uporabi nekaterih naprednih metod za analizo socialnih omrežij, kot je recimo algoritem PathFinder.