PREDAVANJE: Odkrivanje zakonitosti z analizo strokovne literature, 13. 2. 2019 PDF Print
There are no translations available.

Naslov dogodka: Odkrivanje zakonitosti z analizo strokovne literature (Literature-based Discovery - LBD)

Datum dogodka: sreda, 13. februar 2019 - 13:00
Lokacija predavanja: IBMI
Predavatelj: dr.Dimitar Hristovski, IBMI MF, UL

Namen odkrivanja zakonitosti z analizo strokovne literature (angl. literature-based discovery (LBD)) je generiranje raziskovalnih domnev na osnovi strokovne literature ter drugih virov znanja. Čeprav je LBD splošno uporabna raziskovalna metodologija, je bilo največ raziskav doslej narejenih prav na področju biomedicine. Z LBD se na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko ukvarjamo že dolgo. Ob tem smo razvili mednarodno odmevni orodji: BITOLA (http://bitola.mf.uni-lj.si) in SemBT (http://sembt.mf.uni-lj.si). Na predavanju bomo naredili pregled naših dosedanjih raziskovalnih dosežkov ter trenutnih prizadevanj za izboljšanje obstoječih metod. Omenili bomo aplikativna področja, na katerih se je LBD doslej najpogosteje uporabljal, npr. iskanje novih načinov zdravljenja, iskanje genov kandidatov, pojasnjevanje neželenih učinkov zdravil, priporočanje raziskovalnega sodelovanja, interpretacija rezultatov DNA mikromrež ter sekvenciranja nove generacije (angl. next-generation sequencing). Pomembno sporočilo predavanja je predstaviti orodja za LBD raziskovalcem s področja biomedicine kot pomoč pri njihovem raziskovalnem delu; orodja so namreč tista, ki predlagajo raziskovalne hipoteze, raziskovalci pa ovrednotijo smiselnost in uporabnost postavljenih domnev.