RAZPIS: Priznanja Statističnega društva Slovenije PDF Print
There are no translations available.

Odbor za podelitev društvenih priznanj je na dopisni seji dne 21. maja 2019 sklenil, da razpiše


Priznanja Statističnega društva Slovenije za leto 2018

 

Statistično društvo Slovenije (v nadaljevanju Društvo) podeljuje priznanje, ki se imenuje po Marijanu Blejcu, enemu od začetnikov moderne statistike v Sloveniji, ter druga priznanja, opredeljena v 2. členu Pravilnika o podeljevanju priznanj Statističnega društva Slovenije.

 

Blejčevo priznanje je strokovno priznanje, ki se članu Društva podeli za vrhunske dosežke na področju statistike na znanstvenoraziskovalnem področju ali pedagoškem področju ter področju uradne statistike, s katerimi je pomembno prispeval k razvoju statistike v slovenskem in mednarodnem prostoru. To priznanje se podeli tudi za uspešen prenos znanstvenoraziskovalnih izsledkov v prakso.

Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih za preteklo leto je priznanje, ki se podeli novinarju ali drugemu poročevalcu, ki v medijih strokovno pravilno poroča o statistiki ali uporabi statistiko na način, ki presega običajno raven. Priznanje se lahko podeli tudi za medijsko poročanje o statistiki, ki prispeva k večjemu ugledu statistične stroke v najširši javnosti. Priznanje se lahko podeli tudi organizaciji ali skupini posameznikov.

Naziv častnega člana se podeli članu društva za izjemne dosežke na področju statistike, izjemne zasluge za razvoj statistike ter za izjemne zasluge za razvoj in dejavnost društva. Častno članstvo se lahko podeli tudi uglednim znanstvenikom in strokovnjakom iz Slovenije ali tujine, za izjemen prispevek k razvoju statistike v Republiki Sloveniji.

Priznanje Klemna Pavliča mlademu statistiku

Mladi statistik je oseba v zgodnji karieri statistika: magistrski ali doktorski študent statistike oziroma oseba stara do 35 let. Priznanje se podeli mlademu statistiku za izjemne dosežke pri študiju statistike (izjemna doktorska, magistrska ali seminarska naloga) ali za izjemni prispevek k znanosti v obliki članka, knjige, magisterija ali doktorata. V poštev pridejo dela, objavljena v zadnjih dveh letih.


Obrazec za prijavo in druge informacije o nagradah Statističnega društva Slovenije najdete na spletnih straneh http://www.stat-d.si (meni Aktivnosti -> Priznanja).

Prijave oddajte do 4. septembra 2019 na naslov: Statistično društvo Slovenije, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, s pripisom: "Za: Odbor za društvena priznanja".

 

Celotni dokument razpisa.