Poslanstvo
There are no translations available.

 

Statistično društvo Slovenije ima naslednje poslanstvo:
  • vzpodbujanje strokovnih aktivnosti na statističnem področju;
  • povezovanje statistikov v Sloveniji;
  • vzpodbujanje mednarodnega sodelovanje;
  • skrb za kvaliteto statističnega izobraževanja;
  • skrb za ugled statistične stroke v javnosti.

Podrobneje so cilji opredeljeni še v statutu društva.