Članstvo PDF Print
There are no translations available.

V letu 2017 ima Statistično društvo Slovenije več kot 140 članov.

 

Pravice in dolžnosti članov so podrobneje opredeljene v Statutu.

 

Člani imajo predvsem naslednje pravice:

  • uresničevanje ciljev in nalog društva v skladu s statutom in uresničevanje sklepov organov društva;
  • da volijo in so voljeni v organe društva;
  • da sodelujejo v delu organov in dejavnosti društva.

Člani so deležni tudi naslednih ugodnosti:

  • prejemanje Biltena v tiskani obliki;
  • dostop elektronske različice Biltena preko spletne strani;
  • obveščanje o konferencah, seminarjih, štipendijah;
  • popust pri prijavah na konference, ki jih (so)organizira Društvo.

Dolžnosti članov so naslednje:

 

Letna članarina za zaposlene znaša 10 €. Za upokojence in študente pa 6 €.


Novi člani se lahko včlanijo na dva načina: