Bilten PDF Print
There are no translations available.

Bilten Statističnega društva je bil ustanovljen  s sklepom na Ustanovni skupščini leta 1977. Njegov namen je obveščanje članov o delu društva in njegovih organov in izmenjavi mnenj o strokovnih vprašanjih.

Glavna urednica Biltena je Jerneja Čuk, odgovorni urednik je predsednik Statističnega društva Slovenije: dr. Matevž Bren, uredništvo pa sestavljajo člani Izvršnega odbora: dr. Andrej Blejec, dr. Anuška Ferligoj, Ema Mišić, Boro Nikić in mag. Irena Vipavc Brvar.

Bilten je prosto dostopen na internetu v rubriki Bilten on-line.