Uvod PDF Print
There are no translations available.

Statistično društvo je na Ustanovni skupščini sprejelo prvi Statut društva, ki se v naslednjih letih nadalje prilagajal zakonodaji, predvsem v letu 1992. V letu 1996 pa je skupščina potrdila, da je Statut usklajen tudi z Zakonom o društvih sprejetim 1995. Manjše spremembe statuta so bile sprejete leta 2012.

V levi navigaciji je statut razdeljen in urejen po poglavjih, integralna oblika pa se nahaja tukaj.