Uvod PDF Print
There are no translations available.

DEKLARACIJA POKLICNE ETIKE STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

Deklaracija temelji na kodeksu statistične etike Mednarodnega statističnega inštituta iz leta 1986. Vsebuje splošno veljavna etična načela statistične stroke. Poznavanje teh načel naj daje statistikom v Sloveniji čvrsto oporo v vseh fazah njihovega dela na različnih področjih uporabe statistike.

Osnovni nameni deklaracije so naslednji:

  • Informirati in pojasniti etična načela statistične stroke, ne pa predpisovati ali sankcionirati njihove uporabe.
  • Deklaracija naj bi bila čim širše uporabna.
  • Deklaracija predpostavlja spoštovanje splošnih pisanih ali nepisanih norm kot na primer spoštovanje veljavne zakonodaje ali poštenost, zato jih posebej ne omenja. Omejuje se na vprašanja, specifična za statistiko.

Načela so med seboj povezana in jih je treba tako tudi obravnavati:

Statistično društvo je sprejelo Deklaracija poklicne etike na 7. redni skupščini v sedmem mandatnem obdobju. Več o tem najdemo v odgovarjajočih mestih Kroniki društva.

Integralna oblika Deklaracije poklicne etike pa se nahaja tukaj.